Kosgeb Soruları

29.08.2023
Limited şirketlerin yönetim ve temsili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi...
29.08.2023
Hangisi girişimlerin iç çalışan bulma kaynaklarından biridir?
28.08.2023
Aşağıdakilerden hangisi, kurumsal müşterilerde satın alma sürecinde rastlanan rollerden biri...
27.08.2023
Aşağıdakilerden hangisi biçimselleşmenin üstünlükleri arasında yer almaz?
27.08.2023
Yeni bir fikri hayata geçirmek isteyen kişinin iş fikirleri oluşturmak...
27.08.2023
Girişimcinin en önemli fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
25.08.2023
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ahlak felsefesi ilgili değildir?
23.08.2023
Girişimci hedeflerini aşağıdaki hangi kriterlerle belirlemelidir?
22.08.2023
Çevresel ve içsel faktörlerin yarattığı ortamla ilgili unsur aşağıdakilerden hangisidir?
19.08.2023
Girişimcilerin ilk heyecan aşamasından sonra vardıkları yerin adı hangisidir?
18.08.2023
Tacir ile esnaf arasındaki ayrım aşağıdakilerden hangisine göre yapılmaktadır?
16.08.2023
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğan ve tescil...
16.08.2023
Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin “Yapılacak İşler Yönetimine” uygundur?
Girişim Haber @ 2020