İş Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar?

İş geliştirme, kuruluşlar içinde ve arasında büyüme fırsatlarını uygulamak ve geliştirmek için bazı görevler ve süreçlerin yerine getirilmesidir.

İş Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar?
24.07.2020
499
A+
A-

İş geliştirme, kuruluşlar içinde ve arasında büyüme fırsatlarını uygulamak ve geliştirmek için bazı görevler ve süreçlerin yerine getirilmesidir. İş geliştirme, müşteriler, pazarlar ve ilişkilerden bir kuruluş için uzun vadeli değer yaratma işlemi olup iş geliştirme uzmanı olarak isimlendirilmektedir.

İş geliştirme, işletmenin mevcut sistemde gerçekleştirdikleri uygulamaları genel olarak teknik olarak inceleyip, kapasite artışı amacıyla gerçekleştirilen işlemler bütünü olarak değerlendirilir. Genellikle, iş geliştirme işlerinde işin parçası olan tüm çalışanlar sürecin bir parçası olsa da iş geliştirme süreci özel olarak kurulan iş geliştirme departmanları tarafından yürütülmektedir.

İş geliştirme genellikle, kurum gelirlerinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, mevcut pazarlarda genişleme ve yeni pazarlama açılma gibi farklı amaçlarda yapılır. İş geliştirme sonrasında işletmelerin klasik yöntemleri aşması, finansal yapıda değişiklik yapması beklentiler arasındadır. Ayrıca potansiyelin pazarların ve işlerin ortaya konması sonrasında, iş geliştirmenin uygulanması, desteklemesi ve ölçülerek takip edilmesi ile süreç tamamlanır.

İş Geliştirme Uzmanı Ne İş Yapar

İş geliştirme işlemini yapan kişilere iş geliştirme uzmanı denir. İş geliştirme uzmanları mevcut ürün ve hizmeti geliştirmek için çalışan, mevcut pazarlarda genişlemek için ya da yeni pazarlara açılmak için stratejileri belirleyen iş geliştirme departmanı çalışanlarıdır. İş geliştirme uzmanı yeni pazarlara uygun çalışma düzenini geliştiren kişilerdir. İş geliştirme uzmanları müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetler için gerekli araştırmaları yapmak için çalışırken, ortaya çıkan sorunların çözümü için de gerekli iş ve işlemleri yaparlar.

İşletmelerde yukarıda tanımladığımız işlemler ile ilgili olarak iş geliştirme uzmanının sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

  • İşletme tarafından belirlenen hedeflere uygun olacak şekilde yeni ürün veya hizmeti belirlemek
  • İşletme bünyesinde yer alan ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak
  • Mevcut ya da geliştirilecek ürün veya hizmetler yeni dağıtım noktaları belirlemek, yeni pazarları araştırmak ya da mevcut pazarlarda gelişmek
  • Paydaş işletme ve kurumlar ile yeni projeler yürütmek
  • Müşteri ilişkilerini geliştirmek, bu kapsamda ihtiyaçların belirlenmesi sonrası bu yönde çalışmalar yapmak
  • Mevcut finansal yapının sorgulanarak geliştirilmesi için çalışmaları yürütmek

İş Geliştirme Sürecinin Aşamaları

  • İş geliştirme sürecinin ilk aşaması Fırsat Arama’dır. Bu aşamada pazarda yer alan tüm rakiplerin durumları, müşterilerin beklentilerinin araştırılması gerçekleştirilir. Fırsat arama aşaması çok önemli bir aşama olup, bu aşamada gerçekleştirilen tüm analizler ve araştırmaların titizlikle yürütülmesi iş geliştirmenin başarısını doğrudan etkiler.
  • Fizibilite; İngilizce “feasibility” kelimesinden gelmekte olup uygulanabilirlik anlamında kullanılmaktadır. Fizibilite genel olarak yapılacak olan iş ve işlemlerin tüm kaynaklar açısından incelenmesi ile ortaya konulur. Fayda maliyet analizler, ekonomik fayda, insan kaynakları gibi tüm yönlerden incelenerek yapılacak iş geliştirmenin uygulanabilirliğine karar verilir.
  • Fizibilite sonrasında, yatırım yapılması kararı alınması ile süreç için iş planı gerçekleştirilir.
  • Uygulama süreci; iş fikrinin uygulamaya geçirilmesi aşamasıdır.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Girişim Haber @ 2020