Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik Planlama Nedir?
17.10.2023
13
A+
A-

Stratejik Planlama Nedir?

Giriş:

Stratejik planlama, bir organizasyonun uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için belirli bir yolda ilerlemesini sağlayan bir yönetim sürecidir. Bu süreç, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını, rekabet avantajının elde edilmesini ve sürdürülmesini, değişen pazar koşullarına uyum sağlanmasını ve başarıya giden yolu öngörmeyi amaçlar. Stratejik planlama, girişimciler ve şirketler için büyük önem taşır çünkü doğru stratejilerin belirlenmesi işin başarısı üzerinde doğrudan etkili olabilir.

1. Stratejik Planlamanın Ortaya Çıkışı:

Stratejik planlama kavramı, ilk olarak 1960’larda işletme dünyasında popülerlik kazanmıştır. Bu dönemdeki hızlı sanayileşme ve küreselleşme trendleri, işletmelerin uzun vadeli hedeflerini belirleme ve bunları gerçekleştirme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Stratejik planlama, askeri stratejilerin iş dünyasına uyarlanmasıyla da ilişkilendirilebilir. İşletmeler, rekabet avantajı sağlamak ve sürdürmek için stratejik planlama sürecine odaklanmaya başlamışlardır.

2. Stratejik Planlamanın Alt Yapısı:

Stratejik Planlama Nedir?

Stratejik planlama süreci, birkaç ana bileşenden oluşur ve genellikle aşağıdaki adımları içerir:

a) Hedeflerin Belirlenmesi: Stratejik planlamanın ilk adımı, organizasyonun uzun vadeli hedeflerini belirlemektir. Bu hedefler, misyon, vizyon ve değerlerle uyumlu olmalı ve ölçülebilir, gerçekçi ve zamanlaması belirlenmiş olmalıdır.

b) Çevre Analizi: Organizasyonun faaliyet gösterdiği çevrenin analizi yapılır. Bu analiz, pazar trendlerini, rekabeti, yasal düzenlemeleri, teknolojik gelişmeleri ve diğer dış etkenleri içerir. Bu sayede organizasyon, hem fırsatları hem de tehditleri belirleyebilir.

c) İç Analiz: Organizasyonun kendi iç yapısının analizi yapılır. Finansal durum, işletme süreçleri, insan kaynakları yetenekleri ve diğer içsel faktörler değerlendirilir. Bu analiz, organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemesini sağlar.

d) Stratejilerin Geliştirilmesi: Hedeflerin ve analiz sonuçlarının temel alındığı stratejiler geliştirilir. Bu stratejiler, organizasyonun rekabet avantajını artırmak, pazar payını büyütmek veya yeni pazarlara girmek gibi amaçları içerebilir.

e) Uygulama ve Kontrol: Stratejik planlama süreci, stratejilerin hayata geçirilmesini ve sonuçlarının takip edilmesini gerektirir. Bu aşamada, hedeflere ulaşılması için kaynakların tahsis edilmesi, eylem planlarının oluşturulması ve ilerlemenin izlenmesi önemlidir.

3. Stratejik Planlamanın Önemi:

Stratejik planlama, girişimciler ve şirketler için bir dizi öneme sahiptir:

a) Rekabet Avantajı Sağlama: Stratejik planlama, organizasyonun rakiplerinden farklılaşmasını ve sürdürülebilir

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Girişim Haber @ 2020