Ar-Ge Yatırımı Teşviği Gündemde

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje bazlı devlet yardımından yararlanan yatırımcı firmaların, Ar-Ge yatırımı teşviği faaliyetlerine de kaynak ayırmaları amacıyla düzenlemeye gitti.

Ar-Ge Yatırımı Teşviği Gündemde
29.06.2020
27
A+
A-

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, proje bazlı devlet yardımından yararlanan yatırımcı firmaların, Ar-Ge yatırımı teşviği faaliyetlerine de kaynak ayırmaları amacıyla düzenlemeye gitti. Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre; desteklerden yararlanan yatırımlarda, yatırım tamamlama vizesini takiben 3 yıl boyunca her yıl net satışların asgari yüzde 2’si kadar Ar-Ge harcaması yapıldığı yeminli mali müşavir raporuyla belgelendirilmesi halinde, vergi indirimi desteği, belirlenen azami oranları aşmamak kaydıyla, yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilerek Ar-Ge yatırımı teşviği uygulanacak. Proje bazlı teşvik sisteminden faydalanan firmaların istihdam maliyetlerini yatırım döneminde de azaltabilmesi için de sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanmasının yatırım döneminde başlamasına imkan sağlandı.

Enerji Desteği Uygulaması Düzenlemeleri

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile enerji desteği uygulamasına ilişkin usullerde de bir takım düzenlemeler yapıldı. Enerji desteği uygulamasına, firma tarafından talep edilmesi halinde, yatırımın kısmen işletmeye geçişinin görevlendirilen en az 2 uzman tarafından yerinde tespit edildiğine ilişkin raporun onaylanması, yatırım harcamalarına ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Bakanlığa gönderilmesi veya yatırım tamamlama vizesi yapılarak tamamen işletmeye geçilmesiyle başlanabilecek. Kısmi olarak işletmeye geçildiğinin yerinde görülmesi halinde gerçekleşen makine ve teçhizat tutarının yatırım teşvik belgesinde öngörülen makine ve teçhizat tutarına oranı nispetinde enerji desteği kullandırılabilecek. Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılacak ve yatırım tamamlama vizesinden önce yararlanılabilecek toplam enerji desteği tutarı, destek kararında belirlenen azami enerji desteği tutarının yüzde 50 oranını geçemeyecek.

Yapılan düzenlemeler kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların başvurularını Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi (E-TUYS) Sistemi üzerinden yapabilmesi için gerekli tüm düzenlemeler gerçekleştirildi. Proje bazlı desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firmaların yatırımları hakkında daha ayrıntılı bilgi vermelerini temin etmek için hazırlanan ekte de düzenlemeye gidildi. Söz konusu ekin bağımsız danışmanlık kuruluşları veya kalkınma-yatırım bankalarınca hazırlanması talep edildi.

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Girişim Haber @ 2020