Ekonomik Değerlendirme Nedir?

Ekonomik Değerlendirme Nedir?
30.10.2023
13
A+
A-

Ekonomik Değerlendirme Nedir?

Giriş:

Ekonomik değerlendirme, bir projenin veya yatırımın ekonomik açıdan analiz edilmesi sürecidir. Bu analiz, projenin maliyetleri, getirileri ve faydaları üzerinden yapılır ve karar verme sürecinde önemli bir rol oynar. Ekonomik değerlendirme, girişimciler ve şirketler için stratejik kararlar almak ve kaynakları etkin bir şekilde kullanmak konusunda rehberlik sağlar.

1. Ekonomik Değerlendirmenin Ortaya Çıkışı ve Alt Yapısı:

Ekonomik değerlendirme kavramı, iktisadi düşüncenin temel prensipleri ve maliyet-fayda analizi gibi yöntemlerle ilişkilendirilebilir. Maliyet-fayda analizi, belirli bir projenin veya politikanın toplumun refahına olan etkilerini nicel olarak ölçmeyi amaçlar. Ekonomik değerlendirme ise bu analitik yaklaşımı kullanarak kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını hedefler.

2. Ekonomik Değerlendirmenin Uygulanması:

Ekonomik değerlendirme, projelerin planlama ve uygulama aşamalarında kullanılır. İlk olarak, projenin maliyetleri belirlenir ve ardından beklenen getiriler ve faydalar hesaplanır. Bu hesaplama sürecinde gelecekteki nakit akışları dikkate alınır ve bu akışların bugünkü değeri hesaplanarak projenin net bugünkü değeri (net present value – NPV) belirlenir. NPV pozitif ise, projenin ekonomik açıdan karlı olduğu kabul edilir.

Ekonomik değerlendirme ayrıca iç getiri oranı (internal rate of return – IRR), geri ödeme süresi (payback period) ve maliyet-fayda oranı (cost-benefit ratio) gibi diğer finansal göstergeleri de kullanabilir. Bu göstergeler, projenin farklı yönlerini değerlendirmek ve karar verme sürecine katkıda bulunmak için kullanılır.

3. Girişimciler ve Şirketler İçin Önemi:

Girişimciler ve şirketler için ekonomik değerlendirme önemlidir çünkü kaynakları etkin bir şekilde yönetmek ve en iyi getiriyi elde etmek istedikleri projeleri seçmek konusunda yardımcı olur. Ekonomik değerlendirme, potansiyel riskleri ve getirileri değerlendirmek ve projeler arasında karşılaştırma yapmak için bir temel sağlar. Bu da karar verme sürecinde daha bilinçli ve akılcı kararlar alınmasını sağlar.

4. Uygulama ve Sonuçların Karar Verme Sürecinde Kullanılması:

Ekonomik değerlendirme sonuçları, projenin veya yatırımın karar verme sürecinde kullanılır. Projeyi değerlendirenler, NPV, IRR ve diğer göstergeleri dikkate alarak projenin ekonomik açıdan kazançlı olup olmadığını belirler. Pozitif bir NPV veya yüksek bir IRR, projenin kazançlı olduğunu gösterirken, negatif bir NPV veya düşük bir IRR, projenin riskli veya maliyetli olduğunu işaret eder.

Ekonomik Değerlendirme Nedir?

Bu sonuçlar, girişimcilerin veya şirketlerin projelerini revize etmelerine veya alternatif projeleri tercih etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, ekonomik değerlendirme sonuçları, projenin finansmanı için kaynak bulma sürecinde de önemli bir rol oynar.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Girişim Haber @ 2020