Geleneksel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Geleneksel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?
11.12.2023
14
A+
A-

Geleneksel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

Giriş:

Araştırma, bilgi edinmek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla yapılan sistematik bir süreçtir. Araştırmanın temel amacı, bilimsel yöntemlerle verileri toplamak, analiz etmek ve sonuçlara ulaşmaktır. Bu süreçte kullanılan yöntemler farklılık gösterebilir ve geleneksel araştırma yöntemleri bu çeşitlilik içerisinde önemli bir yer tutar.

1. Gözlem Yöntemi:

Gözlem yöntemi, araştırmacının doğrudan durumu veya olayı izleyerek veri topladığı bir yöntemdir. Araştırmacı, katılımcıların davranışlarını gözlemleyerek verileri elde eder. Bu yöntem, derinlemesine bilgi sağlama açısından değerlidir ve genellikle sosyal bilimlerde kullanılır. Gözlem yöntemiyle elde edilen veriler, analiz edilerek sonuçlara ulaşılabilir.

2. Anketler:

Anketler, belirli bir konu hakkında bilgi toplamak için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Katılımcılara önceden hazırlanan soruların yanıtlarını verdikleri form aracılığıyla veri toplanır. Anketler, büyük örneklemlerde veri toplama imkanı sağlar ve geniş bir yelpazede konuları kapsayabilir. Anketlerin tasarımı ve soruların formülasyonu önemlidir, çünkü doğru sorularla yanıtların değerli bilgiler sağlaması hedeflenir.

Geleneksel Araştırma Yöntemleri Nelerdir?

3. Röportajlar:

Röportajlar, araştırmacının katılımcılarla yüz yüze veya telefon üzerinden birebir görüşme yaparak veri topladığı bir yöntemdir. Bu yöntem, daha derinlemesine bilgi elde etmek ve katılımcıların düşüncelerini anlamak için kullanılır. Röportajlar yapılandırılmış (belirli sorulara odaklanan) veya yapılandırılmamış (serbest bir şekilde akışına izin veren) olabilir. Araştırmacı, röportaj sürecinde gelen cevaplara göre yeni sorular da sorabilir.

4. Literatür Taraması:

Literatür taraması, mevcut kaynakları inceleyerek bilgi toplama sürecidir. Bu yöntem, önceki çalışmaları analiz ederek mevcut bilginin özeti ve kavramsal çerçevesini sunmayı amaçlar. Araştırmacılar, makaleler, kitaplar, dergiler ve diğer kaynaklardan faydalanarak literatür taraması yaparlar. Bu yöntem, araştırma alanındaki boşlukları tespit etmek ve gelecekteki çalışmalar için temel oluşturmak için önemlidir.

5. Deneysel Yöntem:

Deneysel yöntem, neden-sonuç ilişkilerini incelemek için kullanılan bir araştırma yöntemidir. Kontrollü ortamda değişkenlerin manipülasyonu yapılarak sonuçların incelenmesi hedeflenir. Deneysel çalışmalar, deney grubu ve kontrol grubu gibi gruplar arasında karşılaştırmalar yapmayı sağlar. Bu yöntem, doğrudan neden-sonuç ilişkilerini test etmeye olanak tanır.

Sonuç:

Geleneksel araştırma yöntemleri geniş bir yelpazede kullanılmaktadır ve farklı disiplinlerde değerli bilgilerin elde edilmesine katkı sağ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Girişim Haber @ 2020