Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur Maliyeti nedir?

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur diye merak edenler için tüm gerekli evraklar ve şahıs şirketi kurma maliyetini inceledik. Detaylar makalemizde..

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur Maliyeti nedir?
17.08.2020
68
A+
A-

Ülkemizde çok sayıda şirket bulunmaktadır. Şirketler genel olarak sermaye ve şahıs şirketleri olmak üzere ikiye ayrılır. Şirket kurmak isteyenler başlangıç olarak şahıs şirketini tercih etmektedir. Girişimde bulunmadan önce şahıs şirketi nasıl kurulur maliyeti nedir? Sorusunun cevabı öğrenilmelidir. Şirket için adım atmadan önce detayların öğrenilmesi doğru adımları atmak adına çok önemlidir.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketleri, tüzel kişiliğe sahip ve ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu şirket türleridir. Belirli sayıdaki kişiler ortan ekonomik çıkar için kurarlar. Ortak ekonomik çıkar için kurulduğundan dolayı aldıkları sorumluluk da fazla olur. Şahıs şirketi nasıl kurulur maliyeti nedir? Öğrenmeden önce şahıs şirketlerinin çeşitlerini öğrenmekte fayda vardır. Şahıs şirketi tek bir kişi tarafından kurulabilir. Bazı şahıs şirketleri az sayıda ortak ile de kurulabilir. Ortaklığın devredilmesi şahıs şirketlerinde oldukça zordur.

Az sayıda ortaklı şahıs şirketlerinde bir ortak payını başka birine devretmek istediğinde veya satmak istediğinde diğer bütün ortaklardan onay alması gerekir. Tek bir ortak onay vermediğinde devir gerçekleşmez. Şirketteki ortakların hepsi gerçek kişilerdir. Şirket gibi gerçek kişi olmayan kurumlar ortak olamaz. Bundan dolayı şirketin borçlarından o gerçek kişiler bütün mal varlıkları ile sorumlu olur. Şahıs şirketleri Türk Ticaret Kanununa göre üç çeşittir. Bunlar;

 • Adi şirket
 • Adi komandit şirket
 • Kolektif şirket

Şahıs şirketi komandit ise ortakların biri tüzel kişiliğe sahip olabilir. Adi şirket türünde ise sahibinden bağımsız olamayacağından gerçek kişi tarafından kurulmuş olmalıdır.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Yeni bir girişimde bulunmadan önce şahıs şirketi nasıl kurulur maliyeti nedir? Öğrenilmelidir. Şahıs şirketi kurmak için atılması gereken adımlar;

 • Ortakların imza tescil beyannamesi, imza sirküleri, ikametgah bilgileri ve nüfus cüzdanı fotokopisi alınmalı
 • Şirket tescili yapılmalı
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılmalı
 • Şirket defteri alınmalı ve tasdik edilmeli
 • Yoklama tutanağı düzenlenmeli
 • Vergi hesap numarası alınmalı
 • Vergi levhası ve yazar kasa levhası alınmalı
 • Gider pusulası ve fatura irsaliyesi gibi belgeler basılmalı
 • Sicil gazetesi ilanı yapılmalı
 • Oda kaydı yapılmalı
 • İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmalı, hafta tatili, hafta sonu ve bayramlarda çalışmak için izinler alınmalı
 • Bağkur ve SGK işlemleri yapılmalıdır.

Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti ve Kurulum için Gerekli Evraklar

Şahıs şirketi açarken yapılan masraflara bakıldığında maliyeti en az olan şirketler arasında yer aldığı görülecektir. Kurma sırasında en uygun masraf yapılan şahıs şirketinin açılması için gerekli evraklar ve ortalama maliyeti şöyle sıralanabilir;

 • 2 tane vesikalık fotoğraf
 • İş yeri kira sözleşmesi
 • İkametgah belgesi
 • Vergi dairesi sözleşme damga vergisi
 • Şirketin kuruluş servis bedeli; 250 TL
 • Noterden alınacak muhasebeci vekaleti; 148 TL
 • Noterden alınacak şahıs imza beyannamesi; 100 TL

Kuruluş aşamasında harcanan maliyet toplamda 550 TL’dir. Kuruluş tamamlandıktan sonra şirketin ticari faaliyete başlaması için bir kerelik ödenmesi gereken harcamalar vardır. Bunlar;

 • Makbuz, fatura, irsaliye basımı; 100 TL
 • Kaşe; 10 TL
 • Kira sözleşmesine dair damga vergisi: 25 veya 30 TL
 • Yazar kasa: 700 ila 900 TL
 • Meslek odasına kayıt: 450 ila 650 TL

Faaliyete başlamak için yapılacak harcama ise 1285 ile 1690 TL arasında değişmektedir.

Şahıs Şirketinin Ödeyeceği Vergiler

Vergi dairesi için mükellef niteliği taşıyan şahıs şirketlerinin vergi vermesi gerekir. Vermeleri gereken vergiler arasında; Damga vergisi, stopaj vergisi, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi ve gelir vergisidir. Şahıs şirketi nasıl kurulur maliyeti nedir? Sorusu kadar önemli olan bir diğer husus da şirketin iyi bir şekilde yönetilmesidir. Şirketin iyi yönetilmesinde gelir gider takibinin yapılması ve alacakların borçların takip edilmesi çok önemlidir.

Şahıs şirketi kurma ve işletme ile ilgili tecrübe sahibi misiniz? Lütfen bizler ile tecrübelerinizi yorum alanımızdan paylaşın.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Girişim Haber @ 2020