Bilişim Sektörü Pazarı 2019’da %3 Daraldı

TÜBİSAD ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2019 Yılı Pazar Verileri’ni açıkladı. Verilere göre bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü TL …

Bilişim Sektörü Pazarı 2019’da %3 Daraldı
18.07.2020
49
A+
A-

TÜBİSAD tarafından açıklanan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2019 Yılı Pazar Verileri’ne göre Bilişim Sektörü Pazarı % 3 oranında daraldı. Verilere göre bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü Türk Lirası bazında yüzde 14’lük büyüme ile 2019’da 152.7 milyar TL’lik hacme ulaştı. Ancak Bilişim Sektörü Pazarı Dolar bazında kan kaybeden sektörün büyüklüğü önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında daralarak 26.8 milyar dolar oldu. Sektör istihdamını 143 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 6.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 22’lik büyüme ile 2019’da 56.1 milyar TL’ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 11’lik büyüme ile 96.6 milyar TL’ye ulaştı. Toplam istihdamda yüzde 4’lük bir artış kaydedildi. Sektörün toplam istihdamının yüzde 77’si bilgi teknolojileri kategorisinde bulunuyor.

Teknokentlerde büyüme sürdü

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün ihracat performansı TL bazında yüzde 27’lik büyüme ile 6.5 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılında dolar bazında bir önceki seneye kıyasla yüzde 8’lik artışla toplam 1.1 milyar dolar seviyesinde ihracat yapıldı. Toplam gerçekleştirilen ihracatın yüzde 75’i Avrupa Birliği ülkelerine oldu. İhracat performansının artırılması için sadece teknoloji firmalarının kurumsal kapasitelerinin arttırılması yeterli değil. Aynı zamanda bu firmalar için ilave olarak pazar çeşitliliği faaliyetlerinin de desteklenmesi de elzem hale gelmiş durumda. Bilgi Teknolojileri sektöründe üretilen hizmetlerin yüzde 81’i ile üretilen yazılımların yüzde 69’u yerli menşeili oldu.

Bilgi teknolojileri donanımlarının yüzde 83’ü ile iletişim teknoloji donanımlarının yüzde 84’ü doğal olarak ithal menşeili oldu. 2019 senesinde teknokentlerde oluşan ciro bir önceki yıla göre yüzde 43 oranında artarak 22.9 milyar TL değerine ulaşmış oldu. 2019 senesinde toplam sektör hacminin yüzde 14’ü teknokentlerde yapıldı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, sektörün Türk Lirasında gösterdiği  büyüme performansına dolar bazında ulaşamadıklarını vurguladı. 2017 senesinden beri devam eden bir daralma trendinde olduğunu belirtti. Ayrıca bu dönemde özellikle üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu ifade eden Karaca, “Türk Lirası bazında sektörümüzün göstermiş olduğu pozitif büyüme oranlarına rağmen yüzde 11,8 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon oranını ve sektörümüzün mevcut potansiyelini göz önünde bulundurduğumuzda çok daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmamız gerekmekteyiz” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Bilişime destek yeni normale adapte olmak için gerekli

Erman Karaca sözlerine şu şekilde devam etti :

“Ülke ekonomisinin büyüme hızında son zamanlarda gözlemlenen yavaşlamaya ve konjonktürel açıdan belirsizliklerin baskın olduğu bir döneme rağmen, Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü TL bazında 2019 senesinde büyümesini sürdürdü. Pandemi sürecinin bir sonucu olarak, 2019 yılı verilerini de hem dünyanın hem de sektörün karşı karşıya olduğu ‘yeniden başlangıç‘ koşullarına göre değerlendirmek daha mantıklı olacaktır. Küresel ekonomide küçülme beklentileri ve bilgi ve iletişim teknoloji sektörünün ‘yeni normal‘ döneminde yapacağı potansiyel katkılar da yer alacaktır. Bu katkılar sektörümüze yönelik yatırımların hızlı ve verimli bir şekilde artmasının, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına daha yüksek bir katkı sunacağını öngörüyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün ekonomik büyümenin lokomotifi olduğu gerçeği, rakamlar göz önünde bulundurulduğunda rahatlıkla gözlemlenebiliyor. Büyümenin lokomotifi olarak akılcı yatırımlarla ve girişimciliğin önünü açan politikalarla desteklediğimizde ülkemizin büyüme hızına ve küresel rekabet gücüne sağlanacak katkının da artacağı çok açıktır.

Pandemi süreci bu durumu daha net bir şekilde açığa çıkarmıştır. Olağanüstü çalışma koşulları açısından bakıldığında telekomünikasyon sektörü uzaktan bağlanma ve bireysel kesime olan hakimiyeti ile gelişme potansiyeline sahipken, bilgi teknolojileri sektörü ise yatırımların azalması ve hizmet ihtiyacının da yavaşlaması ile süreçten olumsuz etkilenebilecektir. Olumsuz etkilerin yaşanmaması adına tüm sektörlerde yükselen dijital dönüşüm farkındalığının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda yazılım ve bilişim sektörünün de ülkemizin olumsuz etkilenen diğer sektörlere uygulayacağı tüm desteklerden yararlandırılması hayati önem taşımaktadır.”

Dolar bazında küçülme neye işaret ediyor?

TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan raporda yer alan bulgularla ilgili olarak şunları söyledi:

“Teknokentlerimizin desteği ile meydana gelen  pozitif büyüme kesinlikle çok sevindirici. Gerek şirket sayısı gerekse çalışan sayıları açısından sektörümüzün yüksek potansiyelini ortaya koymaktalar. Finans sektörü yazılımlarının en fazla ilgi çeken bileşenler olduğunu gözlemlemekteyiz. Burada banka teknoloji birimlerinin şirketleşerek Ar-Ge Merkezi değerlendirmeleri içinde yer almaları fark yaratan unsur olarak karşımıza çıkıyor.  Bilişim sektörü pazarı USD bazında daralmnası aslında ülkemizin teknolojide geçmişe kıyasla 2018 senesinden beri daha az yatırım yaptığına da işaret etmektedir”

Deloitte Türkiye Ortağı Hakan Göl de son olarak şunları ekledi:

“5 trilyon dolara yaklaşan Küresel Bilgi ve İletişim Pazarı’nda ülkemiz için büyük fırsatlar olduğunu öngörüyoruz. Özellikle istihdam ve katma değerin çok yüksek olduğu yazılım ve hizmet alanlarında insan kaynağımızı daha rekabetçi hale getirip, özellikle Amerika gibi büyük pazarlarda varlık göstermemiz gerekiyor. Uluslararası pazarlara yönelirken akıllarda kalması gereken en önemli konulardan birisi de sürdürülebilir bir ihracat başarısı için dinamik bir iç pazar olması gerekliliğidir.”

TÜBİSAD raporuna göre, bilgi teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklükler aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

Bilgi teknolojileri donanım: 20.4 milyar TL
Bilgi teknolojileri yazılım: 23.4 milyar TL
Bilgi teknolojileri hizmet: 12.2 milyar TL

İletişim teknolojileri sektörü alt kategorilerin dağılımı ise aşağıdaki gibi gerçekleşti:

İletişim teknolojileri donanım: 29.9 milyar TL
İletişim teknolojileri elektronik haberleşme: 66.6 milyar TL

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Girişim Haber @ 2020